HydroBud

Biologiczno - mechaniczne oczyszczalnie ścieków pracujące na bazie aktywnej biologicznie zawiesiny osadu czynnego i napowietrzania

 
   
  HYDROBUD Sp. z o.o. w Łomży, ul. Akademicka 20, 18-400 Łomża  
 

DANE TECHNICZNE

KARTA INFORMACYJNA
Przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków typu - BIOCLAR - EG

 1. Autor rozwiązania / licencji /821-05BIOCLAR a.s., Strojnicka 97, Bratysława, Słowacja kontrakt, umowa licencyjna
 2. ZastosowanieDo oczyszczania ścieków bytowo - gospodarczych z:
  • domów jednorodzinnych
  • domków letniskowych
  • bloków
  • małych wiosek o zabudowie zwartej i rozproszonej
  • moteli, schronisk górskich, gospodarstw agroturystycznych
  • stacji benzynowych
  • małych zakładów przemysłowych
  • innych
 3. Elementy budowy
  • zbiornik "compakt" w kształcie walca /polipropylen PPC T - 10/, nadstawki i pokrywy z polietylenu PE HD z dodatkiem UV kolor zielony
  • ZBIORNIK STANOWIĄ:
  • komora denitryfikacyjna i uśredniania z kratą koszową
  • komora osadu czynnego /natlenianie drobnopęcherzykowe/
  • osadnik wtórny - klarowanie, odpływ
  • układ pomp pneumatyczno - hydraulicznych do natleniania i recyrkulacji ścieków
 4. Dane techniczne
  • przepustowość od 0,6 - 9,0 m3/dobę, według typoszeregu
  • wymiary gabarytowe zależne od typoszeregu
  • zapotrzebowanie terenu - minimalne /dla EG - 4 w schemacie/
  • sposób napowietrzania - drobnopęcherzykowy za pomocą dyfuzora rurowego
  • moc zainstalowana według typoszeregu /od 60 -550 W/
  • efekt oczyszczania - redukcja BZT 5 95 - 98% przy obciążeniu 360 - 900 g/dobę, zawiesiny >95%, jakość ścieków na odpływie jak dla II klasy czystości wód, często I klasy /Zał. Nr 1 do Rozp. MOŚZNiL z 1991 r./ W pełni spełnia normy Dyrektywy EWG Nr 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 r
BIOCLAR EG4 EG8 EG12 EG18 EG25 EG35 EG50
Ilość (E.M.) 2-6 7-10 11-15 16-20 20-30 30-40 40-60
Przepustowość m3/d 0,6-0,9 1,0-1,5 1,6-2,2 2,3-3,0 3,0-4,5 4,5-6,0 6,0-9,0
BSK g/d 240-360 420-600 660-900 900-1200 1200-1800 1800-2400 2400-3600
Waga (kg) 135 150 180 320 500 570 650
Wymiary śr x wys. 1,34 x 1,55 1,76 x 1,55 1,76 x 2,3 2,05 x 2,3 2,3 x 2,3 2,6 x 2,3 3,0 x 2,3
Rodzaj rozwiązania osad czynny osad czynny osad czynny osad czynny osad czynny osad czynny osad czynny
Elementy budowy zbiornik compakt zbiornik compakt zbiornik compakt zbiornik compakt zbiornik compakt zbiornik compakt zbiornik compakt
Odbiornik ścieków rów lub drenaż rów lub drenaż rów lub drenaż rów lub drenaż rów lub drenaż rów lub drenaż rów lub drenaż
Powierzchnia terenu zajęta przez oczyszczalnię/m2 1,8 3,5 3,5 8,5 8,5 200-300 200- 400
Materiał, z którego wykonano zbiornik cały typoszereg Polipropylen PPC T-10 lub Polietylen PE HD
Aprobaty techniczne (pełna nazwa, numer, data wydania i termin obowiązywania) APROBATA TECHNICZNA. BIOLOGICZNA OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW
BIOCLAR EG - TYPOSZEREG

NR APROBATY: AT/2006-08-0292 , WYDANA DNIA 29 GRUDNIA 2006 ROKU .WAŻNA DO DNIA 30.12.2011 ROKU. Instytut Ochrony Środowiska, ul. Krucza 5/11d, 00-548 Warszawa.
 
 
HYDROBUD Sp. z o.o. W ŁOMŻY PRODUKUJE ORAZ PROWADZI DYSTRYBUCJĘ I MONTAŻ BIOLOGICZNO-MECHANICZNYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW